Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 47,851 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,995 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,866 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,457 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,329 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,647 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 16,787 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,510 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,928 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,335 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,290 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,686 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 29,458 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,454 Bình luận : 0

Lượt xem : 50,783 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,992 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,973 Bình luận : 0

Lượt xem : 210,342 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất