Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 46,083 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,841 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,684 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,371 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,252 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,227 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 15,669 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,382 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,659 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,089 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,996 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,580 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 28,307 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,882 Bình luận : 0

Lượt xem : 49,502 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,774 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,822 Bình luận : 0

Lượt xem : 203,804 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất