Ngành sữa New Zealand đối mặt với thách thức lớn
Lượng dự trữ sữa bột khổng lồ của Trung Quốc đã khiến giá sữa sụt giảm mạnh và đẩy New Zealand - quố...

Phân tích & Bình luận

Video

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam