Giá sữa thế giới tăng do nguồn cung thiếu hụt
Phiên đấu giá hôm thứ ba (15/5) chỉ số giá sữa trên sàn thương mại toàn cầu (GDT) tăng 1,9% sau khi ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam