Trại bò sữa đầu tiên trên đất Cảng
Những chú bò sữa đầu tiên được nuôi ở Hải Phòng vào giữa năm 2014. Đây là mô hình chăn nuôi mới chưa...

Phân tích & Bình luận

Video

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam