Di Linh: Người dân mong có một trạm thu mua sữa
Trên địa bàn huyện Di Linh hiện vẫn chưa xây dựng được trạm thu mua sữa tươi, nên các hộ chăn nuôi b...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam