Vinamilk vào Top 10 DN nộp thuế lớn nhất VN 2014
9 tháng đầu năm 2014, Vinamilk đạt doanh thu 24.362 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2.666 tỷ đồng, t...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam