Nga chính thức cấm nhập khẩu các sản phẩm sữa của ...
Từ ngày 28/7, lệnh cấm nhập khẩu vào Nga sữa và các sản phẩm từ sữa của Ukraine chính thức có hiệu l...

Những hội thảo do Dairy Việt Nam